27. Rīgas Starptautiskā īsfilmu festivāla 2ANNAS ievadpasākums!

Filmu seanss 17.februārī plkst.19.00 ir reta iespēja skatīt, atcerēties un apzināt Latvijas kino vēsturei nozīmīgus kino darbus. Filmas tiks demonstrētas no 35mm filmu kopijām.

Īsfilmu programma “Veselā miesā vesels gars” veidota sadarbībā ar Valsts Kinofotofono dokumentu arhīvu un ir daļa no kino darbiem, ko mūsu meistari veltījuši medicīnas un sporta tematikai. Tas ir katra autora dziļi individuāls skats uz izvēlēto tēmu un pārdomas par cilvēka fiziskā ķermeņa un garīgās pasaules ciešo kopsakarību.

Kinoklasiķa Herca Franka filma Augstā dziesma” (1989) ir bībeliskā pasaules izjūtā balstīts darbs, kas ataino cilvēka sāpīgi skaisto ierašanos mūsu pasaulē. Filosofiska kino eseja. Varbūt kino dzejolis. Filma, kas rosina domāt par pamatvērtībām.

Vienu no savām pirmajām patstāvīgajām filmām Puikas, zirgos!(1979) operators Juris Podnieks veltījis savam “otrajam tēvam” - pieccīņnieku leģendārajam trenerim Aināram Lejam. Šī filma vērtīga ar to, ka ir autobiogrāfiska un liecina par pedagoga - personības, šinī gadījumā - trenera, dziļo ietekmi uz jauna cilvēka attīstību. Ja mēs zinām Jura tālāko radošo ceļu, tad varam novērtēt, ka daudzu vērtīgu rakstura īpašību veidošanā, kas ir kinodokumentālista panākumu pamatā, būtiska nozīme ir kādreiz izvēlētajam sporta veidam - modernajai pieccīņai un talantīgajam trenerim - Aināram Lejam.

Dokumentālā kino režisore Biruta Veldre vairākkārt veidojusi filmas par mūsu izcilajiem mediķiem. Filma Kamēr vēl…” (1975) stāsta par vienu no Latvijas sirds ķirurģijas pamatlicējiem Jāni Volokolakovu, par ārsta augsto atbildību un šīs atbildības nastas smagumu, par jaunu ceļu meklējumiem. Nosaukumā izmantota Imanta Kalniņa populārā dziesma. Tā skan arī filmā.

Cits Birutas Veldres darbs "Kinožurnāla "Sporta apskats", 3.numurs (Divkauja ar šķēpiem)" (1973) balstīts dzīves dramaturģijā, kas īpaši uzskatāmi izpaužas sportā. Filma, faktiski kino žurnāls, vēsta par divu izcilu pasaules mēroga sportistu - mūsu Jāņa Lūša un vācieša Klausa Volfermana draudzību dzīvē un skaudro cīņu sporta laukumā. Liela mēroga sacensībās uzvaru dažreiz izšķir 2 centimetri.

Dokumentālā kino vecmeistaru Ivaru Selecki pazīstam kā lielu episku kino darbu radītāju. Programmā iekļautā īsfilma Slāpju spogulis” (1976) desmit minūtēs demonstrē autora meistarību māksliniecisko tēlu izvēlē dzīves īstenībā un spēju veidot dinamisku montāžu, kādu to prasa filma - plakāts. Plakāts, kas parāda alkohola pārmērīgas lietošanas skaudrās sekas. Mums ir jātrallā tā, lai vairs nepaliek pāri nekā… Filmai mūziku speciāli radījis viens no mūsu ražīgākajiem kino komponistiem - Ivars Vīgners.

Programmas noslēgumā režisores Laimas Žurginas filma Neglītais pīlēns - cilvēka bērns (1975). Šī filma ataino joprojām aktuālo problēmu - dažādu iemeslu dēļ it kā garīgi atpalikušo bērnu ievietošanu palīgskolās ar ierobežotu programmu un sašaurinātām iespējām nākotnē. Un atkal - stāsts ir par talantīga pedagoga milzīgo nozīmi cilvēka attīstībā. Filmas galvenas varonis-skolotājs Andris Grīnbergs ar radošu pieeju un iejūtību pierāda, ka ierēdņu “norakstītie”bērni apveltīti slēptiem talantiem, ka viņu dvēselēs ir neapjaustas vērtības, ka mākslai ir izglītojošs un dziedinošs spēks.

Starptautiskā īsfilmu festivāla “2ANNAS” rīkotāji turpina meklēt Latvijas kino apcirkņos glabātās vērtības un filmas, kas izturējušas laika pārbaudi, pateicoties mākslinieciskajām kvalitātēm.

Esi gaidīts! Kļūsti zinošāks!